Logo

V spomin na dolgoletnega predsednika

Kultura pomeni ustvarjati – to načelo  je botrovalo Fricu Kumru pri vkjučevanju in delovanju na kulturnem področju. Leta 1963 je bil izvoljen za predsednika KPD Šmihel. Zibelka njegovega kulturnega ustvarjanja je bila domača hiša – kjer je še posebej ob očetu Mirku, ki je bil prav tako predsednik šmihelskega društva – spoznaval  bogastvo kulture in slovenske besede. V prvih letih njegove predsedniške službe  je šmihelsko društvo gojilo bogato tradicijo gledaliških predstav. Fric Kumer je takrat s svojo razgledanostjo in odprtostjo  navezoval stike preko meje. Na njegovo povabilo so gostovale  številne gledališke in pevske skupine  iz Slovenije v Šmihelu. Pridobil pa je tudi slovenska podjetja ,ki so podpirala delovanje šmihelskega drušva. Predvsem  v prvih letih njegovega predsedovanja se je skupaj z odborniki trudil za ozaveščanje in pomen učenja slovenščine. V številnih pogovorih je razpravljal o dvojezičnem pouku in navduševal ljudi, da posredujejo materinščino mlademu rodu.

Pomemben dogodek v zgodovini šmihelskega društva  je bil nakup  in pregradnja  farne dvorane – ki je pod predsedovanjem  Frica Kumra postala središče kulturnega  delovanja. Fric Kumer se je zavedal, kakšno vrednoto predstavlja lastna hiša za delovanje  kulturnega društva. Zastavil je vso svojo moč in besedo, da je fara leta 1969 kupila hišo. Društveniki  pa so s prostovoljnim delom omogočili, da je hiša v kratkem času bila pripravljena za nov kulturni zagon. Tako je farna dvorana postala kraj kulturnega ustvarjanja in srečanja.

Na enem od letnih občnih zborov je Fric Kumer še posebej poudaril  namen šmihelskega društva in dejal: glavni namen našega dela je bil in bo, ohranitev naše materine besede. Ta namen je predsednik  skupaj z odborniki gojil in živel. Z ureditvijo farne dvorane se je kulturno ustvarjanje v Šmihelu razširilo – vsako leto so pripravili več gledaliških premier, na ogled so bili filmi in razstave, vabili so razne predavatelje in se podali na kulturno-zgodovinske izlete, v Šmihel pa vabili številne glasbene in gledališke skupine.

Fric Kumer se je  pri kulturnem ustvarjanju zavedal, če želi, da bo društvo uspešno delovalo tudi v prihodnosti, mora k sodelovanju privabiti mlade. Leta 1978 je na občnem zboru pozdravil veliko število mladih ,ki so se kot odborniki  vključili v delovanje društva. S pomočjo teh mladih je društvo uredilo članstvo in razširilo  svoje delovanje  s pomočjo vaških zastopnikov.

Ko je Fric Kumer na občnem zboru leta 1979 oddal predsedniško službo v roke Karlu Grilu mu je izročil društvo, ki je z močnim društvenim odborom pripravljalo številne kulturne prireditve in  z njimi bogatilo  šmihelski kraj.

16 let je Fric Kumer kot predsednik vodil šmihelsko društvo. Njegova ljubezen do slovenske besede je bila gonilna sila, da je ustvarjal, zaznaval  potrebe ljudi, razvijal nove pristope in uresničeval  najrazličnejše ideje – pri tem pa bil vedno odprt za različnost mnenj in svetovno nazorskih pogledov. S svojo odprtostjo je znal  navdušiti ljudi za slovensko kulturo in delovanje društva.