Logo

Vaje v slogu

30. in 31. marca so se predstavili igralci gledališke  skupine »Sami močni« - KPD Šmihel z novo premiero. Predstava »Vaje v slogu« prikazuje dogodek na avtobusu, katerega  posamične osebe popolnoma različno opisujejo in predstavljajo. Igralci pa posameznim likom s svojo igro dodajo iskrivost in komičnost.

Igrali so: Brina in Ajda Kušej, Lea Krajger, Samuel Trap, David Pečovnik, Lan in Lara Cerar