Logo

Silvo Jernej novi predsednik društva

10. aprila je KPD Šmihel priredilo svoj redni občni zbor. Poleg poročil predsednice, tajnice in blagajničarja so bile tudi volitve novega odbora. Po 22-ih letih je predala predsednica Micka Opetnik predsedniško mesto v roke dolgoletnega podpredsednika društva Silva Jerneja. V svojem nagovoru je novi predsednik orisal namen društva za današnje dni: »Naš skupni namen je, da ne želimo biti samo uporabniki umetniških in kulturnih storitev, temveč da kot odborniki soustvarjamo in prispevamo svoje h krepitvi  kulturne podobe našega kraja. Namen društva ni zgolj ohranjanje naše kulture in slovenskega jezika, temveč tudi iskanje pravih odgovorov na spreminjajočo se družbo. Pri tem je pomembno, da ima slovenski jezik svoj prostor v javnosti ter da ta prostor tudi ustvarjamo.«