Logo

Janežičevo priznanje Leni Budin

Na občnem zboru Krščanske kulturne zveze v ponedeljek 21. novembra  je Lena Budin, Klokarjeva iz Šmihela prejela Janežičevo priznanje za dolgoletno delo na kulturno-prosvetnem področju.

Lena Budin je bila od 1973 do letošnje vigredi 2016 društvena tajnica. Ohranitev slovenske besede, izobraževanje odraslih in snovanje društvenih stalnic kot so Vaški praznik, slovenski kulturni praznik in kulturni zajtrk na sv. Katarini so kulturna področja, za katera živi in deluje Lena Budin tudi sedaj, ko je predala tajniške posle v mlajše roke.  Ob podelitvi čestitamo dolgoletni tajnici za srčnost, s katero oblikuje kulturo šmihelskega kraja.